Informácie o víťazoch

Informácie o víťazoch 

Cena PKS za rok 2018

 

Ing. Marián Honza, CSc. je absolventom Vysokej školy zemědělskej v Brne Agronomická fakulta. Pracoval vo vedúcich funkciách viacerých potravinárskych podnikov. Pod gesciou Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany a Výskumným ústavom Chemickej techchnológie spolupracoval na vývoji rastlinných stimulátorov, v roku 1983 za týmto účelom založil...

McCarter je slovenská výrobno-obchodná spoločnosť založená v roku 1997. Sme výrobcom renomovaných slovenských značiek Body&Future, Rio Fresh, Rio Fusion, Zeus a V12, ktoré úspešne exportujeme do Česka, Maďarska a Slovinska. Sme dovozcom a distribútorom značiek chorvátskej minerálnej vody Jana, chorvátskych cukroviniek Kraš, nemeckých čajov Teekanne...

Sme jedným z najväčších dodávateľov výrobkov pre osobnú starostlivosť a starostlivosť o domácnosť, potravín a nápojov. Naše produkty, ktoré denne používajú 2,5 miliardy spotrebiteľov, predávame vo viac ako 190 krajinách sveta. Spolupracujeme s niekoľko tisíc dodávateľov a investujeme asi 34 miliárd euro do tovarov a služieb, vrátane asi 13 miliárd...

Spoločnosť Agrokarpaty, s.r.o. v Plavnici vznikla v roku 1993. Jej hlavnou činnosťou je pestovanie liečivých rastlín. Horský región okresu Stará Ľubovňa patrí medzi oblasti ekologicky čisté, vhodný pre pestovanie ekologických poľnohospodárskych produktov. Základom hospodárenia je šetrné a priemyselné hospodárenie s pôdou, rozvoj jej optimálneho...