Spoločnosť Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica

13.12.2018


Spoločnosť Agrokarpaty, s.r.o. v Plavnici vznikla v roku 1993. Jej hlavnou činnosťou je pestovanie liečivých rastlín. Horský región okresu Stará Ľubovňa patrí medzi oblasti ekologicky čisté, vhodný pre pestovanie ekologických poľnohospodárskych produktov. Základom hospodárenia je šetrné a priemyselné hospodárenie s pôdou, rozvoj jej optimálneho zloženia a úrodnosti. Tento cieľ dosahujeme cestou pravidelného dodávania kompostu vyrobeného z vlastného odpadu pri pozberovej úprave liečivých rastlín, ďalej vyváženým osevným postupom - to je striedanie plodín. Všetky výrobky sú z čistých prírodných produktov vhodné na denné užívanie s podporným liečivým resp. posilňujúcim účinkom.

Výrobok Slovakia čajová kazeta je jedinečný v tom, že surovina je slovenská, z ekologickej výroby. Celý pracovný proces od pestovania, sušenia, spracovania, výroby, predaja, distribúcie prebieha v jednej firme "pod jednou strechou".

V čom je výrobok iný od obdobných výrobkov:

Jedinečná kombinácia surovín, ktoré sú všetky dopestované ekologickým spôsobom na Slovensku, čo zvýrazňuje aj zaujímavý obal a zároveň harmónia chutí, ktoré potešia telo i dušu.

Viac sa o spoločnosti Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica dočítate na stránke           https://www.agrokarpaty.com/