Ing. Marián Honza, CSc.

13.12.2018

Ing. Marián Honza, CSc. je absolventom Vysokej školy zemědělskej v Brne Agronomická fakulta. Pracoval vo vedúcich funkciách viacerých potravinárskych podnikov. Pod gesciou Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany a Výskumným ústavom Chemickej techchnológie spolupracoval na vývoji rastlinných stimulátorov, v roku 1983 za týmto účelom založil výskumnú bázu.

Zastával významné funkcie v potravinárskom priemysle ako sú: predseda Slovenského konzervárenského zväzu; predseda a zakladateľ Potravinárskej komory Slovenska, člen predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, zakladateľ a riaditeľ Centra excelentného výskumu na Slovensku.

Je autor článkov vo vedeckých časopisoch Trendy v potravinárstve, Journal of Food, časopisov Poľovníctvo a Rybárstvo, prednášal na vedeckých konferenciách a sympóziách v oblasti potravinárstva doma aj v zahraničí.

Venuje sa poradenstvu na úseku poľnohospodárstva a potravinárstva. Za účelom rozvoja vinohradníctva vypracoval projekt Reštrukturalizácie vinohradu a je odborný garant za realizácii projektu novej výsadby vinohradu na ploche 9 hektárov. Podielal sa na príprave dokumentov pre prihlášku Certifikátu Chránené označenie pôvodu pre Skalický Rubín

Podieľa sa na vydaní knihy ako spoluautor Dejiny poľnohospodárstva na Záhorí a Myjavských kopaniciach.

Za svoju pracovnú a celospoločenskú činnosť mu bolo udelené najvyššie poľovnícke vyznamenanie; Medaila sv. Huberta, Medaila Zlatý kamzík za významný prínos v rozvoji Poľovníctva na Slovensku; Medaila predsedu VÚC Trnava, za vedeckú, pedagogickú prácu a prácu v oblasti ochrany životného prostredia, Medaila Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR za prenos a realizáciu vedeckých poznatkov do praxe za projekt Rastlinné stimulátory .