Prihlášky do súťaže

Prihlášky do súťaže

Stiahnite si prosím prihlášky v závislosti od kategórie, do ktorej sa chcete prihlásiť.

Prihláška do súťaže pre kategórie:

A/ Inovatívny výrobok

B/ Inovatívna technológia

C/ Inovácia v rámci potravín na osobitné výživové účely

D/ Reformulácia roka


Prihláška do súťaže pre kategórie:

E/ Začínajúci potravinár

F/ Osobnosť potravinárstva