Súťaž o Cenu Potravinárskej komory Slovenska

Potravinárska komora Slovenska organizuje v roku 2018 prvý ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska

Prihlasovanie do súťaže prebieha v termíne od 1. septembra do 31. októbra 2018.

Potravinárska komora Slovenska vyhlasuje nasledovné kategórie:

  • INOVATÍVNY VÝROBOK
  • INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA
  • INOVÁCIA V RÁMCI POTRAVÍN NA OSOBITNÉ VÝŽIVOVÉ ÚČELY
  • REFORMULÁCIA ROKA
  • ZAČÍNAJÚCI POTRAVINÁR
  • OSOBNOSŤ POTRAVINÁRSTVA

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční dňa 13. decembra 2018.


potraviny potravina súťaž komora inovácie reformulácia súťaž cena potravinár

Organizátor:

Potravinárska komora Slovenska
Einsteinova 19
851 01 Bratislava

 

Kontakt:

www.potravinari.sk
pks@pks.sk
+421 2 444 500 45